COOKIEBELEID

Cookiebeleid

Wij hechten veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken. Dit cookiebeleid informeert u over het gebruik van cookies. Dit cookiebeleid werd laatst bijgewerkt op 2 september 2020.
Door deze website te blijven gebruiken nadat u op de hoogte bent gesteld van ons gebruik van cookies, bevestigt u dat u alle informatie over dat gebruik heeft gelezen en dat u ondubbelzinnig instemt met dit gebruik zoals het in dit cookiebeleid hieronder wordt uiteengezet.
Als u meer (algemene) informatie wenst over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, anders dan door middel van cookies, bijvoorbeeld met betrekking tot uw communicatie met ons via e‑mail, telefoon, fax en sociale media, verwijzen wij u vriendelijk naar ons privacybeleid privacybeleid.

1. WIE ZIJN WIJ?

1.1. 1.1. “Wij” verwijst in dit cookiebeleid naar IMENGINE bv:

Naam: IMENGINE bvba
Adres: Tiensevest 43, 3010 Leuven
Ondernemingsnummer: 0871.378.813
E-mail: privacy@imengine.be
Telefoon: +32 16 22 07 05

1.2. Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in dit cookiebeleid. Als u vragen hebt hierover, contacteer ons dan per e-mail (privacy@imengine.be).

1.3. In bepaalde omstandigheden kunnen derde partijen (ook) verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u op een link klikt en daardoor onze website verlaat. In dat geval raden wij aan om het privacybeleid van deze derde partijen te raadplegen.

2. WAT ZIJN COOKIES?

2.1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie of persoonsgegevens bevatten.

3. WELKE SOORTEN COOKIES ONDERSCHEIDEN WE?

3.1. Wij delen cookies in op basis van hun herkomst, doel en levensduur. Hieronder lichten we toe wat dit betekent.

3.2. Herkomst: wij onderscheiden cookies afhankelijk van wie de cookies plaatst.

 • Eerstepartijcookies worden door ons geplaatst en beheerd; en
 • Derdepartijcookies worden door een derde partij geplaatst en beheerd.

3.3. Doel: wij onderscheiden verschillende cookies afhankelijk van hun doel.

 • Strikt noodzakelijke cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen gebruiken;
 • Functionele cookies verzamelen informatie over uw voorkeuren om het functioneren van onze website voor u te verbeteren;
 • Analytische cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website om de inhoud voor alle bezoekers te verbeteren; en
 • Marketing cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag om de inhoud en reclame relevanter voor u te maken.

3.4. Levensduur: wij onderscheiden cookies afhankelijk van hoe lang ze blijven bestaan.

 • Tijdelijke cookies worden gedurende de sessie opgeslagen in uw browser en worden verwijderd bij het sluiten van uw browser; en
 • Opgeslagen cookies worden langer dan de sessie opgeslagen en worden pas verwijderd als zij hun einddatum hebben bereikt, een nieuwe versie van de cookie wordt geplaatst of de cookie manueel wordt verwijderd.

4. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE?

4.1. Wanneer u onze website bezoekt worden er cookies op uw apparaat geplaatst. Behalve voor strikt noodzakelijke cookies zullen wij steeds uw toestemming vragen voor de analytische cookies die door ons worden geplaatst. Bij uw eerste bezoek van onze website kunt u uw toestemming geven of uw voorkeuren aanpassen. Als u uw toestemming niet eerder intrekt, zullen wij uw keuze onthouden voor 1 jaar. Als u hierna onze website opnieuw bezoekt, zullen wij uw toestemming opnieuw vragen. Als u uw toestemming eerder wenst in te trekken, verwijzen wij u naar artikel 8.

4.2. Deze cookies stellen ons of derde partijen over het algemeen in staat om u te identificeren. Wij gebruiken deze gegevens vooral om inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt, om de werking en inhoud ervan te verbeteren en om ervoor te zorgen dat onze website veilig is.

4.3. Hieronder geven wij u een overzicht van de cookies die wij plaatsen of gebruiken.

Naam Herkomst Doel Levensduur
_ga Derdepartijcookie (Google) Analytische cookies - Wij gebruiken Google Analytics cookies om te begrijpen hoe bezoekers met onze website omgaan. Voor meer gedetailleerdere informatie over deze cookies verwijzen wij u naar Google. Als u uw toestemming voor deze cookies wenst in te trekken, verwijzen wij u naar artikel 8. Opgeslagen cookie (2 jaren)
_gat Derdepartijcookie (Google) Analytische cookies - Wij gebruiken Google Analytics cookies om te begrijpen hoe bezoekers met onze website omgaan. Voor meer gedetailleerdere informatie over deze cookies verwijzen wij u naar Google. Als u uw toestemming voor deze cookies wenst in te trekken, verwijzen wij u naar artikel 8. Opgeslagen cookie (1 minuut)
_gid Derdepartijcookie (Google) Analytische cookies - Wij gebruiken Google Analytics cookies om te begrijpen hoe bezoekers met onze website omgaan. Voor meer gedetailleerdere informatie over deze cookies verwijzen wij u naar Google. Als u uw toestemming voor deze cookies wenst in te trekken, verwijzen wij u naar artikel 8. Opgeslagen cookie (24 uren)

5. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

5.1. In principe delen wij uw persoonsgegevens met niemand anders dan de personen die voor ons werken, evenals met de leveranciers die ons helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens zal altijd gebonden zijn door strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren. Dit betekent dat alleen de volgende categorieën van ontvangers uw persoonsgegevens ontvangen:

 • Jij;
 • Uw werkgever of zakenpartners, maar alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden (bijvoorbeeld wanneer uw werkgever onze leverancier of klant is);
 • Onze werknemers en leveranciers; en
 • Overheids- of gerechtelijke instanties voor zover wij verplicht zijn uw persoonsgegevens met hen te delen (bijv. belastingautoriteiten, politie of gerechtelijke instanties).
5.2. Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verzonden (de Europese Economische Ruimte bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Wij zullen uw persoonsgegevens alleen buiten de EER doorgeven wanneer u of uw werkgever, als klant of leverancier, vestigingen buiten de EER hebt waarmee wij moeten communiceren. Als er een overdracht zou plaatsvinden, zullen wij voldoende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bv. door het afsluiten van een overeenkomst op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules inzake gegevensbescherming).

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

6.1. Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer wij u om uw toestemming hebben gevraagd, tot het moment dat u uw toestemming intrekt. Als algemene regel geldt dat tijdelijke cookies worden verwijderd bij het sluiten van uw browser en dat opgeslagen cookies pas worden verwijderd als zij hun einddatum hebben bereikt, een nieuwe versie van de cookie wordt geplaatst of de cookie manueel wordt verwijderd.

7. HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

7.1. De veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken is zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben wij maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. Deze maatregelen omvatten onder meer technische en organisatorische maatregelen om onze infrastructuur, systemen, toepassingen en processen te beveiligen.

8. WAT ALS U GEEN COOKIES WENST?

8.1. Browserinstellingen: u kunt uw browserinstellingen aanpassen om te voorkomen dat cookies op uw apparaat worden geplaatst. Hoe u deze instellingen aanpast en uw toestemming voor ons gebruik van cookies intrekt, hangt af van de browser die u gebruikt. Klik hieronder op de browser die u gebruikt om meer informatie te krijgen over hoe u de cookie-instellingen moet aanpassen.

Browser Meer informatie
Google Chrome Browserinstellingen
Mozilla Firefox Browserinstellingen
Microsoft Internet Explorer Browserinstellingen
Microsoft Edge Browserinstellingen
Apple Safari (iOS) Browserinstellingen
Apple Safari (MacOS) Browserinstellingen

8.2. Private browsing: u kunt gebruik maken van de private browsing modus van de browser die u gebruikt. Als u surft in een private browsign modus, worden de geplaatst cookies verwijderd bij het sluiten van de browser. Bij de meeste browsers kan u een private browsing sessie starten door een bepaalde toetsencombinatie te gebruiken.

Browser Windows toetsencombinatie Mac toetsencombinatie
Google Chrome Control+Shift+N (Windows) Command+Shift+N (Mac)
Mozilla Firefox Control+Shift+N (Windows) Command+Shift+N (Mac)
Microsoft Internet Explorer Control+Shift+P -
Microsoft Edge Control+Shift+P -
Apple Safari (iOS) - Shift+Command+N

8.3. Verwijderen: u kunt geplaatste cookies manueel verwijderen van uw apparaat. Ga hiervoor naar uw browserinstellingen.

8.4. Google Analytics Opt-out Browser Add-on: u kunt verhinderen dat er informatie wordt verzonden naar Google Analytics door het installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

8.5. Advertentievoorkeuren: u kunt via Your Online Choices je voorkeuren met betrekking tot bepaalde individuele bedrijven aan- of uitzetten. Indien u een Google-account hebt, kan u advertentiepersonalisatie aan- of uitzetten in uw Google Ads Preferences Manager. Hier kan u ook regelen welke Google advertenties u op het internet te zien krijgt, ontdekken hoe advertenties voor u worden geselecteerd en specifieke adverteerders blokkeren.

8.6. Let op! Houd er steeds rekening mee dat het wijzigen van de browserinstellingen of het verwijderen van cookies ertoe kan leiden dat bepaalde onderdelen van onze website niet langer naar behoren werken. Houd er ook rekening mee dat u mogelijks de browserinstellingen van meerdere browsers dient aan te passen als u verschillende browsers gebruikt.

9. UW RECHTEN IN VERBAND MET UW PERSOONSGEGEVENS

9.1. U hebt bepaalde rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens: het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of deze te beperken en om uw toestemming in te trekken. Voor het intrekken van uw toestemming voor het plaatsen van cookies, verwijzen we naar artikel 8. Om een van uw rechten uit te oefenen, kan u een schriftelijk verzoek indienen bij privacy@imengine.be met vermelding van het recht waarop uw verzoek betrekking heeft. Als u nog steeds niet tevreden bent, hebt u het recht om contact op te nemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

10. WIJZIGINGEN VAN DIT COOKIEBELEID

10.1. Wij behouden ons het recht voor om dit cookiebeleid te op eigen initiatief wijzigen. Indien materiële wijzigingen aan dit cookiebeleid een invloed kunnen hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens of op uw eerder gegeven toestemming, dan zullen wij opnieuw uw toestemming vragen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en zullen wij deze wijzigingen aan u communiceren.

10.2. Wij nodigen u uit om de laatste versie van dit cookiebeleid online te bekijken. Ons cookiebeleid vermeldt de datum waarop onze cookiebeleid het laatst werd gewijzigd.

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

11.1. Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze privacy manager. U kunt contact opnemen met onze privacy manager via e-mail: privacy@imengine.be.